Menu
kontakt
Istorija filatelije
Prva poštanska marka izdata je u Engleskoj 6.maja 1840.godine.To je
poznati "Crni peni"marka od jednog penija crne boje sa likom kraljice Viktorije.8.maja 1840.god.izdata je markica za teža pisma i pošiljke Twopence blue.Od toga dana počela je u Engleskoj naplata poštanskih taksa u markama,kojoj su se kasnije postupno pridružile i druge evropske i vanevroske zemlje.
Britanski sistem su prvi prihvatili u švajcarskom kantonu Zurich.Godine 1843 su izdali markice nominalne vrednosti 4 i 6 groša koje su važile samo unutar kantona.Iste godine je sledilo izdanje u kantonu Genova,a dve godine kasnije i u Basel-u.
Avgusta 1843.godine ovaj trend je sledio i Brazil.Izdali su markice sa vrednostima:30,60 i 90 reisa,koje su zbog izgleda nazvane "volovske oči"
Prve markice na teritoriji SAD su izašle 1845 godine u državi New York.Markice su bile sa portretom Georga Washington-a istim koji je korišten i na kovanicama.Ove markice su u početku važile samo u državi New York,a kasnije i u mnogim drugim većim mestima.
Godine 1847 je vlada SAD izdala markice od 5 i 10 centi sa likom B. Franklina in G. Washingtona.To su jedine markice koje danas nisu u upotrebi za frankiranje pošiljki.
Prva kolonija Velike Britanije koja je počela koristiti poštanske markice je ostrvo Trinidad 1847.godine.Izdao ih je David Brice vlasnik lađe SS Lady Mc Cleod,koja je plovila od obala Port of Spain do San Fernanda.Markica se koristila samo za prevoz robe na toj lađi.Na gornjoj polovini marke je bila ugravirana slika lađe.
Iste godine je i ostrvo u Indijskom okeanu Mauritius izdao dve markice tzv.Poštanske Markice.
Francuska je 1849.godine izdala markice sa likom boginje Ceres,markice sa njenim likom su se pojavljivale i na nekim narednim izdanjima.Belgija je na svoje prve markice stavile lik kralja Leopolda I i na njih nije stavila oznaku države.Te godine je markice izdala i nezavisna nemačka kneževina Bavarska.Markice od 1,2 i 3 krajcara su bile kvadratnog oblika i to su prve kvadratne markice ikad izdate.Na području koje je držala Austro-Ugarska,upotreba maraka je počela od 01.juna 1850.godine.
Sa odlaskom Turske sa balkanskog poluotoka nastale su nove države.Od novonastalih država prva izdaje markice Srbija 1866.godine,Crna gora 1874.godine,Bugarska i Bosna i Hercegovina 1879.godine koja još uvek nije imala samostalnost već je bila pod vojnom upravom Austrougarske.Verovatno zbog toga markice nisu imale natpis države.
Pošto su sve ove markice mogle da se koriste samo unutar svojih država stvorila se potreba za međudržavni dogovor oko izdavanja markica i njihovog saobraćaja.tako je 1874.godine osnovan svetski poštanski savez UPU,koji je pomogao pojednostavljivanju poštanskog saobraćaja između zemalja potpisnica.Danas je UPU specijalizirana agencija pri Ujedinjenim nacijama.
Nekako uporedo sa uvođenjem maraka nastaje jedan novi hobi skupljanje istih ili "Filatelija".
20.godina nakon izlaska prve marke u Velikoj Britaniji osnovan je prvi klub sakupljača maraka.